Filozof İmparator Marcus Aurelius Kimdir?

 Filozof İmparator Marcus Aurelius Kimdir?

Filozof İmparator Marcus Aurelius Kimdir?

Marcus Aurelius tarihin seyrini değiştiren en önemli liderlerden biridir. Roma’nın beş iyi imparatorundan sonuncusu olan Marcus Aurelius, dünyanın en zeki liderlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır.

Döneminde sadece imparator olarak bilinmek yerine en önemli filozoflardan biri olan Aurelius, önemli eserler yazmıştır ve bu eserler günümüzde bile hala okumaktadır. Bazı eserleri okullarda ders niteliğinde kabul edilmektedir.

Roma’nın İlk İmparatoru Ne Zaman Doğdu?

MS 121 yılında doğmuş olan Marcus Aurelius 40 yaşına geldiğinde yani 161 yılında Roma İmparatoru oldu. Bu tarihe kadar da Roma’nın en önemli siyasetçilerinden biri olan ve askeri anlamda da çok güçlü bir general olan Aurelius 17 yaşında imparator olarak belirlenmiş olsa da 40 yaşına kadar tahta çıkamamıştır.

Henüz gençlik dönemlerinde standart eğitimlerle yetinmeyip felsefeye yönlenmiştir. Epiktetos’un notlarını büyük bir sevgiyle okuyan Aurelius bu şekilde felsefeye ilgisini pekiştirmiştir.

Aurelius Döneminde Yapılan Faaliyetler

Marcus Aurelius imparator olduğu sürenin önemli bir kısmını Kuzey’de Germen kabileleri ile mücadele ederek geçirmiştir. Bu mücadeleler Roma’nın bölgede oluşturduğu duvarları yıkarak daha güneye inmek isteyen Germen kabilelerini engellemek için verilmiştir.

Marcus Aurelius döneminde bölgede hiçbir taviz verilmemiştir ve askeri dehası ile Germen kabileleri her zaman baskı altında tutulmuştur. İmparator olmasına rağmen bizzat ordunun başında görev alması, subaylar tarafından çok sevilmesi ve itaat edilmesi sebebiyle son derece önemli askeri başarılar elde etmiştir. Aurelius’un ölümünden sonra Germenler ile verilen mücadelelerde başarısızlık yaşanmaya başlamıştır.

Aurelius’un Ölümü ve Oğlu Commodus

Aurelius ölümünden sonra toplumun gözünde bir tanrı olarak görülmeye başlamıştır. Hemen yakılarak külleri Roma’ya gönderilmiştir. Bu ölümden sonra Aurelius tarafından kendisinin halefi ilan edilen oğlu Commodus yeni imparator olmuştur.

Commodus babasının tam tersi bir yapıya sahipti. Taht ile ilgili endişeleri ya da hırsı olmadığı gibi siyaset ve politika ile de hiç ilgilenmiyordu. Keyifli bir hayat sürmekten başka isteği olmayan Commodus son derece egoist ve kötü bir yönetici olarak tarihe geçmiştir. Commodus ile birlikte Roma’nın en iyi beş imparatorunun oluşturduğu dönem son ermiştir. Yine bu dönemde kuzeyde Germenlerle mücadeleler kaybedilmiştir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın